Home  ·   Research  ·  Publications  ·  Softwares  ·  Team  ·  Services  ·   Awards

Team


Research Fellows


Liang Pan

Kaiyang Zhou

Guangcong Wang

Rui Shao

PhD Students


Yuming Jiang

Fangzhou Hong

Jingkang Yang

Zhongang Cai

Yu Chen Goh

Haonan Qiu

Zhaoxi Chen

Jiawei Ren

Mingyuan Zhang

Yuanhan Zhang

Bo Li

Project Officers / MSAI / URECA Students


Yi Zhe Ang

Yu Zhang

Yinuo Yang

Ziqi Huang

Wenxuan Peng